Cat Bi Airport Advertising

Haiphong Airport or Cat Bi Airport (HPH) is an international airport located in Haiphong city, a crucial economic center in the North of Vietnam. This airport was built during the French colonial time and in 1985, it was re-opened for civil flights. At present, Cat Bi airport mostly hosts domestic flights from Ho Chi Minh…

Dịch vụ Fast Track, SB TSN

Dịch vụ Fast track (thủ tục nhanh) tại sân bay Việt nam được áp dụng cho những đối tương quan tâm về việc phải xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để hoàn thành thủ tục thị thực ở sân bay. Nếu bạn vội vì cuộc họp sắp diễn ra, đơn giản là sử dụng dịch…

Quảng cáo Sân bay Thọ xuân

Cảng hàng không Thọ Xuân là cầu nối giao thông hiện đại, phục vụ tốt nhất nhu cầu kết nối thương mại, đầu tư, du lịch và trao đổi văn hóa của nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Và khu vực bắc Trung bộ nói chung với TP.HCM, trung tâm kinh tế của cả…