[:vi]Hội Thao Tháng Thanh niên năm 2018 Cup ACV lần thứ VI[:]

[:vi]Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/ĐTN ngày 27/02/2018 của BCH Đoàn Thanh niên TCT Cảng Hàng không Việt Nam về việc triển khai các hoạt động tháng Thanh niên năm 2018. Ngày 12/03/2018 Đoàn Thanh niên ACV Unico đã tham gia thành công  Hội Thao Tháng Thanh niên năm 2018 Cup ACV lần thứ VI cùng …

[:vi]Hội Thao Tháng Thanh niên năm 2018 Cup ACV lần thứ VI[:] Read More »